Важно!

Учебните занятия на 24.03.2017 г. ще  са с времетраене 30 минути при спазване на следното дневно разписание на учебните часове:

РАЗПИСАНИЕ

Важно!

ПРАВИЛА ЗА НАСЪРЧАВАНЕ И ПОДКРЕПА НА УЧЕНИЦИ С ИЗЯВЕНИ ПОСТИЖЕНИЯ В ОБЛАСТТА НА ОБРАЗОВАНИЕТО, НАУКАТА И ИЗКУСТВОТО ПО ОБЩИНСКА ПРОГРАМА „БУРГАСКИ ДЕЦА“

Бургаски деца

ПРОГРАМА НА МЕРКИТЕ ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕЦА С ИЗЯВЕНИ ДАРБИ

ОТ ДЪРЖАВНИ И ОБЩИНСКИ УЧИЛИЩА ПРЕЗ 2016 Г.

Програма 2016

12 март 2017г.

УНИВЕРСИТЕТ “ПРОФ. Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ” БУРГАС

Катедри „Компютърни системи и технолгии“ и

„Компютърни и информационни технологии“

Студентски съвет към Университета

съвместно с:

Община Бургас, Фирма Технологика

Профилирана природоматематическа гимназия „Акад. Никола Обрешков“

Професионална гимназия по Механотехника и Електроника

Професионална гимназия по Електротехника и Електроника “Константин Фотинов“

Професионална Гимназия по Химични Технологии „Академик Н. Д. Зелинский“

организират – тридневно събитие за хора с интереси в областта на софтуерна разработка, дизайн, информационни технологии и иновативни продукти. Целта на инициативата е да събере на едно място програмисти, дизайнери и предприемачи, които заедно да предложат концепция за софтуерен продукт и да стартират работа по неговото разработване.

Повече информация може да прочетете тук>>Хакатон -2017

Пробни изпити по български език и литература

На 27 март 2017 г. (понеделник) от 14.30 часа в сградата на ППМГ „Акад. Н. Обрешков“, ще се проведат:

  • ПРОБЕН ИЗПИТ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА за ученици от VІІ клас

и

  • ПРОБНА МАТУРА ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА за ученици от ХІІ клас

Повече информация >>пробни_изпити_БЕЛ_2017