СЪОБЩЕНИЕ

Уважаеми осмокласници,

На 23.06.2016 г. (петък) ще се проведе НВО по английски език в следните класни стаи:

VІІІА клас:       от №1 до №13 в стая 101;

от №14 до №26 в стая 102

VІІІБ клас:       от №1 до №13 в стая 104;

от №14 до №26 в стая 106

VІІІВ клас:       от №1 до №13 в стая 108;

от №14 до №26 в стая 112

VІІІГ клас:       от №1 до №13 в стая 201;

от №14 до №27 в стая 203

VІІІД клас:       от №1 до №14 в стая 204;

от №15 до №27 в стая 206

VІІІЕ клас:       от №1 до №13 в стая 205;

от №14 до №26 в стая 209

Всички ученици да заемат местата си не по-късно от 9:30 часа.

УСПЕХ!

 

Важно съобщение!

Поради допусната техническа грешка при качването на файла с резултатите от

математическото състезание „Откриване на млади таланти“, списъкът с резултатите бе свален, файлът- коригиран и резултатите оповестени отново.

УЧИЛИЩНОТО РЪКОВОДСТВО ПОДНАСЯ СВОИТЕ ИЗВИНЕНИЯ НА УЧЕНИЦИТЕ И РОДИТЕЛИТЕ!

КРАСИМИР СТОЯНОВ

Директор

Национално математическо състезание „Откриване на млади таланти“ за ученици от IV клас.

РЕЗУЛТАТИ- 17.06.2017 г.

ГРАФИК-НА-ДЕЙНОСТИТЕ

УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО

ППМГ „Акад. Н. Обрешков“ – гр. Бургас

За постигнати високи резултати на национални и международни състезания през учебната 2016/2017 год. и утвърждаване авторитета на гимназията, за поредна година Училищното настоятелство на ППМГ „Акад.Н. Обрешков“ ще награди ученици и техните преподаватели.

Тържеството ще се проведе на 15.06.2017 г. в зала „Петя Дубарова“- Морско казано от 13:00 часа.

Уважаеми ученици, учители и родители поканени сте да присъствате.

 

Съобщение

Уважаеми зрелостници,

може лично да се запознаете със своите оценени изпитни работи – от 12.06.2017 г. до 14.06.2017 г. включително, от 9:00 часа до 12:00 часа в кабинета на заместник-директорите по УД на I етаж в присъствието на Соня Димова- председател на УЗК.

 

На 17.06.2017 г. в ППМГ „Акад. Н. Обрешков“ – Бургас, ще се проведе Математическото състезание „Откриване на млади таланти“ за ученици от IV клас.

  • ЗАПИСВАНЕ ЗА УЧАСТИЕ
  • срок за записване – от 05 до 09 юни 2017 г. (включително)
  • място за записване – в библиотеката на ППМГ „Акад. Н. Обрешков“ – Бургас
  • работно време – от 9:30 часа до 17:30 часа
  • НЕОХОДИМИ ДОКУМЕНТИ
  • Заявление – по образец

ЗАЯВЛЕНИЕ_за_участие_в_ОМТ_2017

  • Само, ако ученикът/ученичката не се е явил/а на НМС „Питагор“ в ППМГ „Акад. Н. Обрешков“ – Бургас, трябва да се представи и служебна бележка с постигнатия от това състезание резултат.

Разпределение на участниците по зали ще бъде оповестено на сайта на ППМГ „Акад. Никола Обрешков” – Бургас на 16.06.2017 г.