За учениците от 11 клас

Комисия „Фулбрайт” обявява конкурс за стипендии по програмата “ Opportunity Funds – Bulgaria” за 2018 г. Програмата се финансира изцяло от Правителството на САЩ (Бюрото за образователни и културни дейности […]

Важно!

На вниманието на всички родители, учители и ученици! Има промяна в НАРЕДБАТА ЗА ПРИОБЩАВАЩОТО ОБРАЗОВАНИЕ Чл. 62. (1) Ученикът може да отсъства от училище по уважителни причини в следните случаи: […]