СКЪПИ  УЧИТЕЛИ, Поздравявам Ви най-сърдечно за Международния ден на учителя – 5 октомври! Няма друга професия, която да е толкова важна за изграждането на уверения в себе си знаещ и […]

ПОКАНА

УВАЖАЕМИ УЧЕНИЦИ, От началото на новата 2018/2019 учебна година училището стартира нов проект по програма „Еразъм+“, Ключова дейност 2 – „Стратегически партньорства“, сектор „Училищно образование“, проекти за „Партньорства за училищен […]