БЮДЖЕТ

Отчет на изпълнението на бюджет 2017 г.

Отчет на изпълнението на бюджета към дата 30_06_2017

Отчет на изпълнението на бюджета към дата 31.03.2017 г.

Отчет на изпълнението на бюджет 2016 г.