Връзки

Държавни институции:

Университети:

Други:

Забавни:

Тематични подраздели:

  • http://chemistry.pmgbs.com : Сайт, посветен на химията. Съдържа множество новини, статии и тестове
  • http://ekologia.pmgbs.com : Сайт на екоклуба на ПМГ „Акад.Никола Обрешков“, гр.Бургас
  • http://infoteam.pmgbs.com : Сайт на отбора по информатика на ПМГ „Акад.Никола Обрешков“, гр.Бургас
  • http://e-uroci.net : Сайт с разнообразни компютърни уроци