Прием

І. Прием на ученици в V клас за учебната 2012 / 2013 година

Резултатите от Общоградския преглед можете да видите тук

Списъка с поканените ученици  за записване можете да видите тук

 

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,
Публикуваме окончателното разпределение на новоприетите ученици в V клас по паралелки. Учениците от V „а” и V „б” ще изучават руски език, а учениците от V „в” – немски език.

Списък на 5А клас -> ТУК

Списък на 5Б клас -> ТУК

Списък на 5В клас -> ТУК

 

1. Природоматематическа гимназия „ Академик Никола Обрешков” град Бургас обявява прием за 3 / три / общински  паралелки в V клас. Срокът на обучение е 3 / три / години. (V, VІ, VІІ клас). Приемът в V клас се извършва чрез резултатите от  Общоградския преглед на знанията по математика след завършен четвърти клас.

2. Записване от 28 май  до 04 юни 2012 година ( включително) в ПМГ “Акад. Никола Обрешков” гр. Бургас от 9,00 до 17,00 часа в библиотеката на гимназията. Децата се записват за участие от родител/ настойник/.

3. Общоградският преглед на знанията по математика за прием в V клас ще се проведе на 09.06.2011 година / събота  / с начало 9,00 часа и продължителност 3 часа и 30  минути в сградата на ПМГ “Акад. Никола Обрешков” гр. Бургас, бул.” Стефан Стамболов” № 19. Общоградският преглед на знанията по математика ще включва 10 задачи с описателни решения върху учебния материал от Задължителната подготовка, Задължително избираема подготовка и Свободно избираемата подготовка от учебния материал от ІІІ и ІV клас. Участниците в прегледа да носят документ за самоличност, сини химикали и уреди за чертане. Tаксата правоучастие е 12 лева и се внася при записване в касата на училищното настоятелство.

4. Обявяване на резултатите – на  22 .06.2012 година /10 работни дни от провеждане на прегледа /, на централното информационно табло и в сайта на  гимназията.

5. Разглеждането на писмените работи става в присъствие на родител – на 25 юни 2012 година – от 8,00 до 13,00 часа.

6. Записване на поканените  ученици в V клас за 2012/ 2013 учебна година – на 26.06. и 27.06. 2012 година включително.

7. Документи, необходими за записването на учениците:

– молба по образец;

– бланка с лични данни по образец;

– заявления за  изучаване на чужд език в ЗП и СИП;

– удостоверение за завършен начален етап на основно образование ( оригинал);

– здравно-профилактична карта на ученика – срок до 30.06.2012 година;

– удостоверение за преместване в ПМГ – срок до 30.06. 2012 година;

– в седемдневен срок, от 15.09.2012 година до 23.09.2012 година, ученикът да предостави в медицинския кабинет на гимназията талон за здравното и имунизационното му състояние, издаден от личния лекар.

8. При подаване на молбата за записване на ученика се попълват следните документи:

– декларация-съгласие за предоставяне на лични данни на ученика;
– декларация- за изучаване на чужд език в –ЗП в V, VІ и VІІ клас;

Като чужд език на приетите ученици в V клас училището предлага  избор: руски език или  немски език. За учениците, изучавали друг чужд език до ІV клас и приети в ПМГ след успешно издържан изпит на Общоградския преглед на знанията по математика,  ще се организира интензивно обучение  по руски или  немски език от  01.09 до 15.09. 2012 година за достигане на ниво по съответния  език.

ВАЖНО: Уводен курс по руски и немски език за учениците, приети в пети клас за учебната 2012 / 2013 г., неизучавали съответните езици до момента. Учебните занятия ще се проведат от 10-ти до 14-ти септември включително, по 4 учебни часа на ден с начало 9:00 часа, в стаи №104 и №106 на Гимназията.

– декларация за информираност с правилника за дейността на училището, правилата за достъп в сградата на училището, ученическо униформено облекло, родителски срещи и др. вътрешни документи;

ІІ. Прием на ученици в VІІІ клас в ПМГ за 2013 / 2014 година

През настоящата учебна година в ПМГ “ Акад. Никола Обрешков” ще се приемат   6(шест) паралелки с по 26 ученици:  4 паралелки математика /английски;  1 паралелка информатика /английски ;  1 паралелка биология /английски. Срокът на обучение е 5 години: ( VІІІ , ІХ , Х , ХІ и ХІІ клас.)

Повече информация в сайта на МОМН

http://www.minedu.government.bg/top_menu/general/7klas/

и сайта на РИО гр. Бургас.

http://rioburgas.org/

  • График на дейностите по прием на ученици след завършен 7 клас  – тук
  • Утвърден план-прием професионални гимназии и професионални паралелки в СОУ след 7 и след 8 клас – тук
  • Утвърден план-прием за профилирани и непрофилирани паралелки за 2013/2014 учебна година – тук

 


Прием за  учебна 2011/2012 година

Заповед от министъра на образованието, младежта и науката за приема след 7 клас.

Прием на ПМГ “ Академик Никола Обрешков” гр. Бургас за учебната 2011/2012 година

Поканени за прием в ПМГ „Акад. Никола Обрешков“ – Бургас в 5 клас за учебната 2011/2012 г. – Виж

Индивидуални резултати от общоградския преглед по математика, проведен на 28. май. 2011 г. в ПМГ „Акад. Никола Обрешков“ – Бургас – Виж

И през учебната година 2011/2012 приемът в пети клас ще бъде запазен на 3 паралелки – две с изучаване на руски език и една с изучаване на немски език.

І. Прием в V клас за учебната 2011 / 2012 година

1. Резултатите от изпита ще бъдат обявени до 19. 00 часа на 09.06.2011 година на централното информационно табло на гимназията. На 10. 06. 2011 г. от 12.30 до 16.00 часа желаещите от Вас / само родители /, заедно с детето Ви, ще можете да се запознаете с писмената му работа, след попълване на Молба по образец. Разглеждането ще се извършва в стая № 205.

2. Записването на приетите ученици в V клас за 2011/ 2012 учебна година ще се осъществи на 13.06. и 14. 06. 2011 година включително, в библиотеката на гимназията от 08.00 часа до 16.00 часа.

3. Документи, необходими за записването на учениците:

– молба по образец. В молбата руски и немски език се подреждат според желанието на ученика;

– бланка с лични данни по образец;

– удостоверение за завършен начален етап на основно образование ( оригинал);

– здравно-профилактична карта на ученика – срок до 30.06.2011 година;

– удостоверение за преместване в ПМГ – срок до 30.06. 2011 година;

– в седемдневен срок от 15.09.2011година до 23.09.2011 година ученикът да предостави в медицинския кабинет на гимназията талон за здравословното и имунизационното му състояние, издаден от личния лекар.

4. При подаване на молбата за записване на ученика се попълват следните документи:

– декларация-съгласие за предоставяне на лични данни на ученика;

– декларация за информираност с правилника за дейността на училището, правилата за достъп в сградата на училището, ученическо униформено облекло, родителски срещи ;

ІІ.Прием на ученици в VІІІ клас в ПМГ за 2011 / 2012 година.

При приема във всички паралелки в VІІІ клас за кандидатстване условията за кандидатстване са едни и същи: необходими са изпити по български език и литература и математика и оценки от дипломите по същите предмети. Срокът на обучение е 5 години.

( VІІІ , ІХ ,Х , ХІ и ХІІ клас.)

През настоящата учебна година в ПМГ “ Акад. Никола Обрешков” ще се приемат
6 (шест) паралелки с по 26 ученици : 4 паралелки математика /английски; 1 паралелка информатика /английски ; 1 паралелка биология /английски. За повече информация относно подаване на документи, класиране, срокове за записване може да намерите в сайта на МОМН www.minedu.government.bg и сайта на РИО гр. Бургас rioburgas.org

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *