ПОКАНА

УВАЖАЕМИ УЧЕНИЦИ, От началото на новата 2018/2019 учебна година училището стартира нов проект по програма „Еразъм+“, Ключова дейност 2 – „Стратегически партньорства“, сектор „Училищно образование“, проекти за „Партньорства за училищен […]

ВАЖНО!

Уважаеми родители, В резултат на усилията на училищното ръководство и доклад на директора до Началника на РУО – гр. Бургас, министърът  на образованието и науката разреши допълнителен прием на ученици […]