Свободно място за ученик в 9 клас

Училищното ръководство обявява  свободно място за ученик в 9 е клас- профил „Природоматематически“ ( биология). Необходими документи: Заявление до Директора на училището. Копие от ученическата книжка, удостоверяващо завършен I учебен […]

Добрата новина

Отборите по математика на ППМГ „Акад. Никола Обрешков“ получиха щедро дарение. „За финансиране на състезателите от представителните отбори по математика на ППМГ „Акад. Никола Обрешков“ гр. Бургас при участието им […]

Разпределение по стаи

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО СТАИ Разпределение по стаи – 18.02.2018 ИНСТРУКТАЖ Инструктаж-ученици На 18 февруари 2018 г. (неделя) от 09.00 часа в сградата на ППМГ „Акад. Н. Обрешков“ гр. Бургас, ще се […]

ОЛИМПИАДИ

Националната олимпиада по математика- областен кръг  ще се проведе на 3.02.2018 г. в ППМГ „Акад. Н. Обрешков“ . Начален час 9:00. Всички участници да заемат местата си не по- късно […]