„Вашите победи и успехи на терена на науката както у нас, така и в чужбина винаги ни изпълват с гордост“

„Вашите победи и успехи на терена на науката както у нас, така и в чужбина винаги ни изпълват с гордост. „Воювайки“ на този изключително труден терен вие не само отстоявате […]