Важно!

На вниманието на всички родители, учители и ученици! Има промяна в НАРЕДБАТА ЗА ПРИОБЩАВАЩОТО ОБРАЗОВАНИЕ Чл. 62. (1) Ученикът може да отсъства от училище по уважителни причини в следните случаи: […]

УРОК ПО БЪЛГАРЩИНА!

На 04.09. 2017 г. в кабинета на директора на ППМГ  „Академик Никола Обрешков“ се проведе среща на ръководството на гимназията с проф. Иван Гаврилов- началник на клиника в Националната онкологична […]

Хакатон

УНИВЕРСИТЕТ “ПРОФ. Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ” БУРГАС Катедри „Компютърни системи и технолгии“ и „Компютърни и информационни технологии“ Студентски съвет към Университета съвместно с: Община Бургас, Фирма Технологика Профилирана природоматематическа гимназия „Акад. […]