Стипендия

Съобщения

Уважаеми ученици,

За поредна година, фондация BCause връчва специалната стипендия „Лука Бекяров“ за ученици в 12 клас с изключителни постижения в областта на математиката и информатиката. Стипендията е учредена в памет на интелекта и таланта на Лука Бекяров (1978 – 2013) и се връчва от семейството му.

Размерът на стипендията е 3 000 лева и може да бъде използвана за закупуване на техника, за участие във форуми и конкурси, за подкрепа за обучение и други. Решението за отпускане на стипендията се взима от комисия, на базата на досегашни постижения на кандидатите и интервю.

Срокът за кандидатстване за 2017 г. е 06 октомври:

Процедура за кандидатстване:

  •  Кандидатите трябва да представят сканирани сертификати и грамоти от участията си в национални и международни състезания и конкурси по математика и информатика
  •   Кандидатите трябва да представят бележка от учебното заведение с успеха си от предходната учебна година (2016/2017)
  • Кандидатите трябва да опишат как смятат да използват средствата от стипендия „Лука Бекяров”
  •  Формулярът за кандидатстване по образец и документите трябва да бъдат подадени в срок до 06 октомври 2017 г. по електронен път на адрес office@bcause.bg При получаване на документите, всеки от кандидатите ще получи обратно потвърждение.