Нов успех в област физика

Гордеем се с Вас, деца!

От 25.09 до 01.12.2017 Московският физико-технически институт проведе задочния етап на своята ежегодна олимпиада по физика и математика Phystech.International.

Участваха над 4500 ученици от последните 3 години на училищния курс на обучение (IX-XI/ X-XII клас) от 30 страни на 4 континента. Олимпиадата предлага бонуси за победителите и призьорите при кандидатстване във ВУЗ на територията на Руската федерация.

Христо Добрев, ученик от 12б клас, участва в олимпиадата по физика и спечели диплом 3-та степен.

Училищното ръководство поздравява Христо Добрев и неговите преподаватели с големия успех.

MIPT_diploma