Грипна епидемия- ОБНОВЕНА

Без категория, Съобщения

Уважаеми ученици и колеги,

 

На основание Заповед № РД 15-62/29.01.2018 г. на Регионална здравна инспекция- гр. Бургас се продължава действието на въведените със Заповед № РД 15-60/24.01.2018 г.  противоепидемични мерки срещу разпространението на грипа във всичките му разновидности.

Действието на противоепидемичните мерки е в сила за периода от 30.01.2018 г.до 2.02.2018 г. вкл.

Заповед- РЗИ

Учебните занятия ще бъдат подновени на 7.02.2018 г. при втора учебна смяна.

КРАСИМИР СТОЯНОВ

Директор на ППМГ „Акад. Н. Обрешков“