ОТГОВОРИ НА ЗАДАЧИТЕ

Съобщения

1клас-отговори-18.02.2018

2клас-отговори-18.02.2018

3клас-отговори-18.02.2018

4клас-отговори-18.02.2018

5клас-отговори-18.02.2018

6клас-отговори-18.02.2018

7клас-отговори-18.02.2018

На 18 февруари 2018 г. (неделя) от 09.00 часа в сградата на ППМГ „Акад. Н. Обрешков“
гр. Бургас, ще се проведе математическото състезание “Академик Никола Обрешков“.
Състезанието се провежда по инициатива на Училищното настоятелство на ППМГ „Акад.
Н. Обрешков“, методическото обединение на учителите по математика в гимназията и е
посветено на Патронния празник на ППМГ „Акад. Н. Обрешков“ гр. Бургас.

Цялото съобщение може да прочетете тук>>Състезание_18.02.2018