Свободно място за ученик в 9 клас

Съобщения

Училищното ръководство обявява  свободно място за ученик в 9 е клас- профил „Природоматематически“ ( биология).

Необходими документи:

  1. Заявление до Директора на училището.
  2. Копие от ученическата книжка, удостоверяващо завършен I учебен срок на учебната 2017/ 2018 г.

Документите се подават в канцеларията на училището от 9.02.2018 г. до 12.02.2018 г. от 12 до 17 часа.

При повече от едн кандидат ще бъде организиран приравнителен изпит по биология и ЗО- ЗП – учебно съдържание I учебен срок, за който родителите ще бъдат уведомени персонално.

Красимир Стоянов 

Директор

Вашият коментар