ВАЖНО ЗА ЧЕТВЪРТОКЛАСНИЦИТЕ

Съобщения

Четвъртокласниците, участвали на 18.02.2018 г. в математическото състезание „Акад. Н.
Обрешков“, могат да получат писмените си работи на 07.03.2018 г. от библиотеката на
ППМГ-Бургас от 9:30 до 17:00 часа

На 25.03.2018 г. и на 13.05.2018 г. в ППМГ „Акад. Н. Обрешков“ – Бургас, ще се проведат
тренировъчни състезания по математика за четвъртокласници по формата на състезанието
„Откриване на млади таланти“, на които ще бъде отделено времето от 60 минути за работа по
първи модул и от 120 минути за работа по втори модул. Участието в състезанията НЕ Е
ЗАДЪЛЖИТЕЛНО. То би Ви помогнало да проверите вашите знания, да свикнете с изпитната
обстановка и времената, определени за всеки от модулите. Резултатите от тези състезания НЕ
ОКАЗВАТ влияние за предстоящото Ви кандидатстване за ППМГ-Бургас.

Цялото съобщение може да прочетете тук >>Важно за четвъртокласниците