НАНОТЕХНОЛИЯ

Водещи новини

На 22.02.2018г.ученици от ППМГ“Академик Никола Обрешков“ се срещнаха с инж.д-р Борис Врацов, изпълнителен директор на NT&D – Nanotechlogy&Devices . Д-р Борис Врацов е един от световно известните специалисти в областта на нанотехнологиите. Още през 1993г. докато е бил студент в RWTH AachenUniversity той е започнал своите изследвания в областта на новата тогава наука.

Самото наименование „нанотехнология“ е използвано за пръв път през 1959 г. от известния американски физик Ричард Файнман в неговата лекция „Има достатъчно място на дъното“ („There’sPlenty of RoomattheBottom“). Днес нанотехнологията е събирателно понятие за високи технологии, които чрез най-различни методи се занимават с анализ и преработка на материали, имащи нещо общо: размерът им е от един до сто нанометъра (един нанометър = една милиардна от метъра). Казано по прост начин, нанотехнологията се основава на това, че материалите и структурите, на базата на малкия размер на отделните си съставни части придават нови и подобрени свойства на продукта т.е. нанотехнологията е област, в която квантовата физика играе важна роля.

Нанотехнологиите се развиват бързо и в  началото на нашия век се появяват първите значими приложения на нанотехнологията, като  използването на сребърни наночастици като антибактериален агент, производството на прозрачни слънцезащитни кремове на базата на наночастици и използването на въглеродни нанотръби в тъкани, устойчиви на замърсяване, облекло, което не се замърсява поради използването на наноматериали, отблъскващи външния прах, боя, която не се замърсява и даже се самопочиства при дъжд.Според оценки от 2008 г., броят на предлаганите на пазара продукти, използващи нанотехнологии, е над 800, като всяка седмица се появяват 3 – 4 нови.

В наши дни нанотехнологиите намират приложение в експерименталните методи за медикаментозно лечение на злокачествени тумори.Нанофармакологията произвежда специални наночастици, с които противотуморният медикамент се насочва директно към туморните клетки. Учени работят по проект за наноигли, които би трябвало да представляват продължение на спринцовката или скалпела на хирурга и да му помагат да манипулира отделни клетъчни компоненти в процеса на операция.

В бъдеще в борбата с раковите заболявания може да се включат и нанороботи. Учени разработват нанороботи, които да могат да достигат до раковите клетки в тялото. Те се управляват посредством магнитни вълни и могат да се използват както за диагностика така и за унищожаване на ракови клетки.

Д-р Борис Врацов ни разказа за проектите на NT&D в областта на наноелектрониката. За превръщането на интегрирана оптика в нанофотонична технология, позволяваща бърза обработка на оптични данни „на чип“, които правят информационните системи много по-малки и по-мощни.

Много въпроси предизвика информацията за успехите и перспективите в използването на нанотехнологиите в разработването на квантовите компютри.

Д-р Борис Врацов завърши с думите, че сме свидетели на “революция в еволюцията”, че науката за нанотехнологиите е все още в своето начало и предстоят още нови приложения в медицината, биологията, електрониката и компютрите, а защо не и изкуствен интелект.

Благодарим на Д-р Врацов за интересната лекция и за поканата му за следващата среща на територията на NanoLab и MESA + водещите лаборатории и изследователски институти в областта на нанотехнологиите.

Благодарим и на ръководството на НЧ „Месемврия – 2015“ за осъществяването на срещата.