Национално математическо състезание „ПИТАГОР“

Съобщения

РЕЗУЛТАТИ

Национално състезание по математика „Питагор“ 2018

Уважаеми ученици и родители,

В изпълнение на Заповед №РД-06-369 от 24.04.2018 г. на Началника на РУО-Бургас и съобразно регламента на Националното състезание по математика „Питагор“ за ученици от IV клас, учениците могат да се запознаят с писмената си работа в присъствието на родител или настойник по ред, определен от Директора на ППМГ-Бургас. Писмените работи не се копират, не се снимат и не се изнасят.“.

Срок за запознаване с писмените работи:

9, 10 и 11 май 2018 г. от 09:10 часа до 12:00 часа

Място: сградата на ППМГ-Бургас – стая 101

Задължителни изисквания:

 • присъствие на ученика с документ за самоличност (лична ученическа карта или бележник)
 • присъствие на родител/настойник с документ за самоличност/документ за настойничество

Забележка: всеки оценител е подписал декларация, че няма да разпространява информация свързана с темите, задачите и оценките на учениците, преди тяхното официално обявяване, поради което условия и отговори на задачите от състезанието, както и критерии за оценяване, няма да бъдат оповестявани.

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО СТАИ

ИНСТРУКТАЖ НА УЧЕНИКА

УКАЗАНИЯ ПРЕДИ СЪСТЕЗАНИЕТО

 

На 28.04.2018 г. в ППМГ „Акад. Н. Обрешков“ – Бургас, ще се проведе Националното математическо състезание „Питагор“ за ученици от IV клас.  

 •  ЗАПИСВАНЕ ЗА УЧАСТИЕ
  • срок за записване – от 16 до 18 април 2018 г. (включително)
  • място за записване – в библиотеката на ППМГ „Акад. Н. Обрешков“ – Бургас
  • работно време – от 8:30 часа до 17:30 часа
 •  НЕОХОДИМИ ДОКУМЕНТИ 
  1.  Заявление – по образец  >>заявление_за_участие_в_Питагор_2018
  2. Копие на първата страница на ученическата книжка (бележника) на ученика

Разпределение на участниците по зали ще бъде оповестено на сайта на ППМГ „Акад. Никола Обрешков” – Бургас на 27.04.2018 г.