37 Пролетни математически състезания

Гордеем се с Вас, деца!

На 31.03. 2018г. се проведоха 37 Пролетни математически състезания за ученици от 5 до 8  клас в град Русе. За ученици от 9 до 12 клас в гр. Плевен.

Учениците на Профилирана Природоматематичска гимназия „Академик Никола Обрешков“ – гр. Бургас заеха призови места, с което за пореден път утвърдиха авторитета на гимназията.

КЛАСИРАНЕ 5- 8 КЛАС

Първо място (златен медал и грамота):

Ванеса Калинкова от 5 клас с постигнат максимален резултат от 26т.

Християн Тодоров от 5 клас с постигнат максимален резултат от 26т.

Първа награда (грамота):

Ангел Христов от 5  клас с резултат 24т.

Сияна Майсторова от 5 клас с резултат 24т.

Йоана Младенова от 5 клас с резултат 24т.

Петко Лазаров от 5  клас с резултат 24т.

Емилия Иванова от 5 клас с резултат 24т.

Цветелина Илиева от 7  клас с резултат 18.5т.

Петя Чиликова от 7 клас с резултат 17,5т.

Втора награда (грамота):

Иван Асен Марваков от 5 клас с резултат 23,5т.

Виктор Петков от 5 клас с резултат 23,5т.

Мартин Денев от 6 клас с резултат 22т.

Камелия Михайлова от 7 клас с резултат 15т.

Кристина Димитрова от 7 клас с резултат 15т.

Трета награда (грамота):

Марио Фотев от 5 клас с резултат 22т.

Борис Гергинов от 6 клас с резултат 21,5т

Диян Бобев от 6 клас с резултат 21т.

Мирела Йорданова Бенова от 7 клас с резултат 14,5т.

Татяна Христова Петрова от 7 клас с резултат 14,5т.

Веселина Иванова от 8 клас с резултат 14,5т.

Христо Борисов от 8 клас с резултат 13т.

Поздравления за всички учители по математика: Ганка Вътева, Милена Башова, Тонка Михова, Юлия Хараламбиева, Мирослава Георгиева, Виолета Тодорова, Петя Димова.

 КЛАСИРАНЕ 9- 12 КЛАС

 Първо място (златен медал и грамота)

Атанас Динев 12 клас

Орлин Кучумбов 11 клас

Трето място (бронзов медал и грамота)

Кристиан Минчев 10 клас

Втора награда (грамота):

Галин Тотев 9 клас

Стефан Иванов 11 клас

Константин Гаров 12 клас

Трета награда (грамота):

Ралица Симова 9 клас

Бояна Христова 9 клас

Веселина Велкова 10 клас

В разширения национален отбор са поканени: Атанас Динев, Константин Гаров, Орлин Кучумбов и Кристиан Минчев.

Съюзът на математиците награди две училища в страната за категоричен успех. Нашата гимназия бе отличена с грамота за отлични резултати.

Поздравления за всички учители по математика: Йовка Николова, Антоанета Граматикова, Гергана Николова, Динко Раднев.