Математическо състезание „Откриване на млади таланти“

Съобщения

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО СТАИ – ОМТ 2018

На 09.06.2018 г. в ППМГ „Акад. Н. Обрешков“ – Бургас, ще се проведе Математическото състезание „Откриване на млади таланти“ за ученици от IV клас.

ЗАПИСВАНЕ ЗА УЧАСТИЕ
 срок за записване – от 28 до 30 май 2018 г. (включително)
 място за записване – в библиотеката на ППМГ „Акад. Н. Обрешков“ – Бургас
 работно време – от 8:30 часа до 17:30 часа

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ
 Заявление – по образец >>Заявление_за_участие_в_ОМТ_2018

Разпределение на участниците по зали ще бъде оповестено на сайта на ППМГ „Акад. Никола Обрешков” – Бургас на 08.06.2018 г.