XVI-та Национална олимпиада по информационни технологии

Гордеем се с Вас, деца!

На 12 май 2018 в град Търговище се проведе финалния кръг на XVI-та Национална олимпиада по информационни технологии. В него взеха участие Димитър Дечев от 9б клас, Калоян Терзиев, Александър Пехливанов, Димов Димов, и тримата от 12д клас. Нашите ученици защитиха отлично проектите си и се представиха успешно за писмения изпит. Димо Димов постигна четвърти резултат на писмения изпит за възрастова група 9-12 клас. Двамата с Александър Пехливанов получиха отлични оценки, които се признават за положен изпит „Математика II“ за прием в Софийски и останалите университет в нашата страна.

Гордеем се с тях!