ПРОГРАМА ЕРАЗМУС+

Съобщения

ППМГ „Академик Никола Обрешков“ – Бургас бе домакин по поредния европейски проект по програма ЕРАЗМУС+. Гости бяха партньорите от страните-участнички в проекта – Финландия– координатор, Италия, Испания и Германия.
Един от продуктите, подготвени за мобилността в Бургас, е мултиезичен речник с основни математически термини. Те са преведени и имат аудио файлове с произношението на всички езици. Надяваме се да е полезен на възпитаниците на гимназията в техните международни изяви.

РЕЧНИК

ERASMUS+ PROJECT “ DITUM’-Discover the Unknown in Mathematics’
Nr2017-1-FI01-KA219-034700_5
THIS PROJECT HAS BEEN FUNDED WITH SUPPORT FROM THE EUROPEAN COMMISSION. THIS PUBLICATION [COMMUNICATION] REFLECTS THE VIEWS ONLY OF THE AUTHOR, AND THE COMMISSION CANNOT BE HELD RESPONSIBLE FOR ANY USE WHICH MAY BE MADE OF THE INFORMATION CONTAINED THEREIN.

 

http://pmgbs.com:2082/cpsess4499415170/frontend/paper_lantern/filemanager/showfile.html?file=MathDictionary_3May2018.accdb&fileop=&dir=%2Fhome%2Fpmgbs%2Fpublic_html%2Fproject&dirop=&charset=&file_charset=&baseurl=&basedir=