Първо място на зонален кръг

Без категория, Гордеем се с Вас, деца!
ДЕНИЦА СТЕФАНОВА ОТ 6 В КЛАС
ЗАЕ ПЪРВО МЯСТО НА ЗОНАЛНИЯ КРЪГ
НА ПЕТИЯ ФЕСТИВАЛ НА РУСКАТА ПОЕЗИЯ, ПЕСЕН И ТАНЦ
„ПУСТЬ ВСЕГДА БУДЕТ СОЛНЦЕ“, КОЙТО СЕ ПРОВЕДЕ
НА 16.06.2018 Г. В ГР. ЯМБОЛ.