ПРИЕМ V КЛАС

Водещи новини

ВАЖНО! В съответствие с Регламента за държавен план- прием за ученици в  V клас за учебната 2018/2019 г. обявявам едно свободно място след записването за II класиране.

Поканва се за записване ученикът с входящ номер 086/5212 със състезателен бал 289,4 на 05.07.2018 г. от 9 до 12 часа.

Красимир Стоянов

Директор

 

 

ВАЖНО! В съответствие с Регламента за държавен план- прием за ученици в  V клас за учебната 2018/2019 г. обявявам едно свободно място след записването за I класиране.

Поканва се за записване ученикът с входящ номер 053/5170 със състезателен бал 289,4 на 29.06.2018 г. от 12 до 16 часа.

Красимир Стоянов

Директор

 

Уважаеми родители,

В съответствие с изискванията на Регламента за прием на ученици в V клас публикуваме I- во класиране за прием на ученици в V клас през учебната 2018/ 2019 година. Със заповед  РД 06- 289/ 29.03.2018  на началника  на РУО – Бургас е утвърден прием в 3 паралеки с общо 78 ученици. След извършеното класиране последният приет ученик е със състезателен бал 289, 4 точки. Със същия състезателен бал са следващите двама ученици. Класирането е извършено в съответствие на чл. 10 от Регламента за прием на ученици в V клас през учебната 2018/ 2019 г.:

Чл.10. В случай, че има кандидати с бал, равен на бала на последния приет, и с броя им се надхвърля утвърдения държавен план-прием, то тези кандидати се класират в низходящ ред по резултатите от състезанието „Откриване на млади таланти“.

Уведомяваме Ви, че записването на приетите ученици е на 26 и 27.06 от 8:30 до 17:30 в библиотеката на ППМГ „Акад. Н. О брешков“. НЕ СЕ ИЗИСКВА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ПРЕМЕСТВАНЕ, ОТ УЧИЛИЩЕТО, В КОЕТО УЧИ УЧЕНИКЪТ!

Свободните места след първо класиране ще бъдат обявени на сайта на гимназията на 28.06. 2018 г.

Предварително Ви уведомявам, че двете паралелки ще изучават руски език, а третата паралека – немски език, съгласно решение на Педагогическия съвет. В заявлението за записване ще имате възможност да посочите предпочитанията си за изучавания чужд език.

 

С уважение,

КРАСИМИР СТОЯНОВ

ДИРЕКТОР

СЪСТЕЗАТЕЛЕН БАЛ ПО Вх.№

I КЛАСИРАНЕ