ПРИЕМ 8 КЛАС

Водещи новини

МНОГО ВАЖНО! ТЪЙ КАТО В ЛИСТИНГИТЕ ЛИПСВАТ ИМЕНАТА НА ПРИЕТИТЕ УЧЕНИЦИ, А СЕ СЪДЪРЖАТ САМО ВХОДЯЩИТЕ ИМ НОМЕРА И БАЛОВЕТЕ, ЗАДЪЛЖИТЕЛНО Е ДА ПРЕДСТАВИТЕ СЛУЖЕБНИТЕ БЕЛЕЖКИ С ОЦЕНКИТЕ ИЛИ С МЕСТАТА ЗА ЯВЯВАНЕ НА ИЗПИТИ!

Записването на

приетите ученици в VІІІ клас за учебната 2018/2019 година на ВТОРО КЛАСИРАНЕ

ще се извършва

на 13 , 16 и 17 юли 2018 г.

от 9:00 до 15:00 часа в канцеларията на ППМГ „Акад. Н. Обрешков“

При записване на ученика се  попълват следните документи:

  • заявление по образец; (!!! за паралелките профил математически  с английски език: в заявлението се упоменава желанието за изучаване на ІІ чужд език от ІХ клас – руски или немски език);

ПРОФИЛ МАТЕМАТИЧЕСКИ

СОФТУЕРНИ И ХАРДУЕРНИ НАУКИ

  • декларация – съгласие за доброволно предоставяне на лични данни;

декларация_лични_данни_за_2018-2019

  • декларация – съгласие за обработване на лични данни;

декларация-обработка на лични данни

  • заявление за избор на спортни дейности за учебната 2018/2019 година.

заявление-спортни дейности

Необходими документи, които трябва да представи ученика при записване:

  • Свидетелство за основно образование, завършено през учебната 2017/2018 година (оригинал);
  • от 18.09. до 21.09.2018 г. да представи в медицинския кабинет на гимназията, талон за здравословното и имунизационно състояние на ученика, издаден от личния лекар.