Съобщение

Съобщения

КЛАСИРАНЕ ЗА ОБЯВЕНИТЕ СВОБОДНИ МЕСТА ЗА УЧЕНИЦИ, КАКТО СЛЕДВА:

В IX КЛАС

  1. Вх. №5760 – общ успех Отличен 6.00

В X КЛАС

  1. Вх. №5717 – общ успех Много добър 5.06

Родителите на приетите ученици ще получат служебни бележки за записване на11.07.2018г от 10 до 12 часа в канцеларията на училището.