Курсове за учебната 2018/2019 година

Съобщения

УВАЖАЕМИ УЧЕНИЦИ И РОДИТЕЛИ

За учебната 2018/2019 година Училищното настоятелство при ППМГ “Акад. Н. Обрешков“ гр. Бургас организира платени курсове по:

 • Математика за 1 клас

Преподаватели: Милена Башова

Брой часове:      60 учебни часа (30 занятия по 2 учебни часа)К

Такса:      600 лв. – заплаща се на две вноски:

І вноска – 300 лв. (заплаща се от 13.08.2018 г. до 31.08.2018 г.)

ІІ вноска – 300 лв. (заплаща се от 08.01.2019 г. до 13.01.2019 г.)

Забележка:          Ако ученикът има брат/сестра, посещаващ курс, организиран от Училищното настоятелство при ППМГ „Акад. Н. Обрешков“ – Бургас, ползва отстъпка в размер на 12,5% от стойността на курса и съответните вноски са:

І вноска – 300 лв. (заплаща се от 13.08.2018 г. до 31.08.2018 г.)

ІІ вноска – 225 лв. (заплаща се от 08.01.2019 г. до 13.01.2019 г.)

ЗАПИСВАНЕТО НА УЧЕНИК в курса се извършва в две стъпки:

 1. Внася се таксата за курса по банков път по сметката на Училищното настоятелство при ППМГ „Акад. Н. Обрешков“ – Бургас

СНЦОД – УН на ПМГ „Акад. Никола Обрешков“ – гр. Бургас

Банкова сметка

SOCIETE  GENERALE  ЕКСПРЕСБАНК

IBAN: BG62 TTBB 9400 1526 4608 19

BIC: TTBBBG22

Основание за внасяне: Дарение от името на …………………………………………..……………………

име и фамилия на ученика                                                                                                         

 1. Попълват се „Заявление за записване“ и „Договор за дарение“, които заедно с копие на вносната бележка се представят в канцеларията или библиотеката на ППМГ „Акад. Н. Обрешков“ – Бургас;

Работно време: ПОНЕДЕЛНИК – ПЕТЪК от 09.30ч. до 17.30ч. от 13.08.2018 г. до 05.09.2018 г.

 

 • Математика за 2 клас

Преподаватели: Виолета Тодорова, Милена Башова, Петя Димова

Брой часове: 60 учебни часа (30 занятия по 2 учебни часа)

Такса:  600 лв. – заплаща се на две вноски:

І вноска – 300 лв. (заплаща се от 13.08.2018 г. до 31.08.2018 г.)

ІІ вноска – 300 лв. (заплаща се от 08.01.2019 г. до 13.01.2019 г.)

Забележка:          Ако ученикът има брат/сестра, посещаващ курс, организиран от Училищното настоятелство при ППМГ „Акад. Н. Обрешков“ – Бургас, ползва отстъпка в размер на 12,5% от стойността на курса и съответните вноски са:

І вноска – 300 лв. (заплаща се от 13.08.2018 г. до 31.08.2018 г.)

ІІ вноска – 225 лв. (заплаща се от 08.01.2019 г. до 13.01.2019 г.)

 

ЗАПИСВАНЕТО НА УЧЕНИК в курса се извършва в две стъпки:

 1. Внася се таксата за курса по банков път по сметката на Училищното настоятелство при ППМГ „Акад. Н. Обрешков“ – Бургас

СНЦОД – УН на ПМГ „Акад. Никола Обрешков“ – гр. Бургас

Банкова сметка

SOCIETE  GENERALE  ЕКСПРЕСБАНК

IBAN: BG62 TTBB 9400 1526 4608 19

BIC: TTBBBG22

Основание за внасяне: Дарение от името на …………………………………………..……………………

име и фамилия на ученика                                                                                                         

 1. Попълват се „Заявление за записване“ и „Договор за дарение“, които заедно с копие на вносната бележка се представят в канцеларията или библиотеката на ППМГ „Акад. Н. Обрешков“ – Бургас; Работно време: ПОНЕДЕЛНИК – ПЕТЪК от 09.30ч. до 17.30ч. от 13.08.2018 г. до 05.09.2018 г.

 

 

 • Математика за 3 клас

Преподаватели:  Виолета Тодорова, Йовка Николова, Магдалена Янева, Петя Димова, Славка Томова, Юлия Хараламбиева

Брой часове: 75 учебни часа (15 занятия по 2 учебни часа и 15 занятия по 3 учебни часа)

Такса:  750 лв. – заплаща се на две вноски:

І вноска – 300 лв. (заплаща се от 13.08.2018 г. до 31.08.2018 г.)

ІІ вноска – 450 лв. (заплаща се от 08.01.2019 г. до 13.01.2019 г.)

Забележка: Ако ученикът има брат/сестра, посещаващ курс, организиран от Училищното настоятелство при ППМГ „Акад. Н. Обрешков“ – Бургас, ползва отстъпка в размер на 12,5% от стойността на курса и съответните вноски са:

І вноска – 300 лв. (заплаща се от 13.08.2018 г. до 31.08.2018 г.)

ІІ вноска – 356,25 лв. (заплаща се от 08.01.2019 г. до 13.01.2019 г.)

 

ЗАПИСВАНЕТО НА УЧЕНИК в курса се извършва в две стъпки:

 1. Внася се таксата за курса по банков път по сметката на Училищното настоятелство при ППМГ „Акад. Н. Обрешков“ – Бургас

СНЦОД – УН на ПМГ „Акад. Никола Обрешков“ – гр. Бургас

Банкова сметка

SOCIETE  GENERALE  ЕКСПРЕСБАНК

IBAN: BG62 TTBB 9400 1526 4608 19

BIC: TTBBBG22

Основание за внасяне: Дарение от името на …………………………………………..……………………

име и фамилия на ученика                                                                                                         

 1. Попълват се „Заявление за записване“ и „Договор за дарение“, които заедно с копие на вносната бележка се представят в канцеларията или библиотеката на ППМГ „Акад. Н. Обрешков“ – Бургас;

Работно време: ПОНЕДЕЛНИК – ПЕТЪК от 09.30ч. до 17.30ч. от 13.08.2018 г. до 05.09.2018 г.

 • Математика за 4 клас

Преподаватели:   Виолета Тодорова, Ганка Вътева, Йовка Николова, Магдалена Янева, Петя Димова, Славка Томова, Юлия Хараламбиева

Брой часове:     90 учебни часа (30 занятия по 3 учебни часа)

Такса:  900 лв. – заплаща се на две вноски:

І вноска – 450 лв. (заплаща се от 13.08.2018 г. до 31.08.2018 г.)

ІІ вноска – 450 лв. (заплаща се от 08.01.2019 г. до 13.01.2019 г.)

Забележка: Ако ученикът има брат/сестра, посещаващ курс, организиран от Училищното настоятелство при ППМГ „Акад. Н. Обрешков“ – Бургас, ползва отстъпка в размер на 12,5% от стойността на курса и съответните вноски са:

І вноска – 450 лв. (заплаща се от 13.08.2018 г. до 31.08.2018 г.)

ІІ вноска – 337,50 лв. (заплаща се от 08.01.2019 г. до 13.01.2019 г.)

 

ЗАПИСВАНЕТО НА УЧЕНИК в курса се извършва в две стъпки:

 1. Внася се таксата за курса по банков път по сметката на Училищното настоятелство при ППМГ „Акад. Н. Обрешков“ – Бургас

СНЦОД – УН на ПМГ „Акад. Никола Обрешков“ – гр. Бургас

Банкова сметка

SOCIETE  GENERALE  ЕКСПРЕСБАНК

IBAN: BG62 TTBB 9400 1526 4608 19

BIC: TTBBBG22

Основание за внасяне: Дарение от името на …………………………………………..……………………

име и фамилия на ученика                                                                                                         

 1. Попълват се „Заявление за записване“ и „Договор за дарение“, които заедно с копие на вносната бележка се представят в канцеларията или библиотеката на ППМГ „Акад. Н. Обрешков“ – Бургас;

Работно време: ПОНЕДЕЛНИК – ПЕТЪК от 09.30ч. до 17.30ч. от 13.08.2018 г. до 05.09.2018 г.

 

 • Математика за 5 клас

Преподаватели:  Петя Димова

Брой часове:     90 учебни часа (30 занятия по 3 учебни часа)

Такса:  900 лв. – заплаща се на две вноски:

І вноска – 450 лв. (заплаща се от 13.08.2018 г. до 31.08.2018 г.)

ІІ вноска – 450 лв. (заплаща се от 08.01.2019 г. до 13.01.2019 г.)

Забележка:          Ако ученикът посещава два курса или има брат/сестра, посещаващ курс, организиран от Училищното настоятелство при ППМГ „Акад. Н. Обрешков“ – Бургас, ползва отстъпка в размер на 12,5% от стойността на курса и съответните вноски са:

І вноска – 450 лв. (заплаща се от 13.08.2018 г. до 31.08.2018 г.)

ІІ вноска – 337,50 лв. (заплаща се от 08.01.2019 г. до 13.01.2019 г.)

ЗАПИСВАНЕТО НА УЧЕНИК в курса се извършва в две стъпки:

 1. Внася се таксата за курса по банков път по сметката на Училищното настоятелство при ППМГ „Акад. Н. Обрешков“ – Бургас

СНЦОД – УН на ПМГ „Акад. Никола Обрешков“ – гр. Бургас

Банкова сметка

SOCIETE  GENERALE  ЕКСПРЕСБАНК

IBAN: BG62 TTBB 9400 1526 4608 19

BIC: TTBBBG22

Основание за внасяне: Дарение от името на …………………………………………..……………………

име и фамилия на ученика                                                                                                         

 1. Попълват се „Заявление за записване“ и „Договор за дарение“, които заедно с копие на вносната бележка се представят в канцеларията или библиотеката на ППМГ „Акад. Н. Обрешков“ – Бургас;

Работно време: ПОНЕДЕЛНИК – ПЕТЪК от 09.30ч. до 17.30ч. от 13.08.2018 г. до 05.09.2018 г.

 

 • Математика за 6 клас

Преподаватели:  Тянка Паунчева

Брой часове:     90 учебни часа (30 занятия по 3 учебни часа)

Такса:  900 лв. – заплаща се на две вноски:

І вноска – 450 лв. (заплаща се от 13.08.2018 г. до 31.08.2018 г.)

ІІ вноска – 450 лв. (заплаща се от 08.01.2019 г. до 13.01.2019 г.)

Забележка:          Ако ученикът посещава два курса или има брат/сестра, посещаващ курс, организиран от Училищното настоятелство при ППМГ „Акад. Н. Обрешков“ – Бургас, ползва отстъпка в размер на 12,5% от стойността на курса и съответните вноски са:

І вноска – 450 лв. (заплаща се от 13.08.2018 г. до 31.08.2018 г.)

ІІ вноска – 337,50 лв. (заплаща се от 08.01.2019 г. до 13.01.2019 г.)

ЗАПИСВАНЕТО НА УЧЕНИК в курса се извършва в две стъпки:

 1. Внася се таксата за курса по банков път по сметката на Училищното настоятелство при ППМГ „Акад. Н. Обрешков“ – Бургас

СНЦОД – УН на ПМГ „Акад. Никола Обрешков“ – гр. Бургас

Банкова сметка

SOCIETE  GENERALE  ЕКСПРЕСБАНК

IBAN: BG62 TTBB 9400 1526 4608 19

BIC: TTBBBG22

Основание за внасяне: Дарение от името на …………………………………………..……………………

име и фамилия на ученика                                                                                                         

 1. Попълват се „Заявление за записване“ и „Договор за дарение“, които заедно с копие на вносната бележка се представят в канцеларията или библиотеката на ППМГ „Акад. Н. Обрешков“ – Бургас;

Работно време: ПОНЕДЕЛНИК – ПЕТЪК от 09.30ч. до 17.30ч. от 13.08.2018 г. до 05.09.2018 г.

 

 • Математика за 7 клас

Преподаватели:    Алексина Кичева, Антоанета Граматикова, Ганка Вътева, Магдалена Янева

Брой часове:     90 учебни часа (30 занятия по 3 учебни часа)

Такса:  900 лв. – заплаща се на две вноски:

І вноска – 450 лв. (заплаща се от 13.08.2018 г. до 31.08.2018 г.)

ІІ вноска – 450 лв. (заплаща се от 08.01.2019 г. до 13.01.2019 г.)

Забележка: Ако ученикът посещава два курса или има брат/сестра, посещаващ курс, организиран от Училищното настоятелство при ППМГ „Акад. Н. Обрешков“ – Бургас, ползва отстъпка в размер на 12,5% от стойността на курса и съответните вноски са:

І вноска – 450 лв. (заплаща се от 13.08.2018 г. до 31.08.2018 г.)

ІІ вноска – 337,50 лв. (заплаща се от 08.01.2019 г. до 13.01.2019 г.)

 

ЗАПИСВАНЕТО НА УЧЕНИК в курса се извършва в две стъпки:

 1. Внася се таксата за курса по банков път по сметката на Училищното настоятелство при ППМГ „Акад. Н. Обрешков“ – Бургас

СНЦОД – УН на ПМГ „Акад. Никола Обрешков“ – гр. Бургас

Банкова сметка

SOCIETE  GENERALE  ЕКСПРЕСБАНК

IBAN: BG62 TTBB 9400 1526 4608 19

BIC: TTBBBG22

Основание за внасяне: Дарение от името на …………………………………………..……………………

име и фамилия на ученика                                                                                                         

 1. Попълват се „Заявление за записване“ и „Договор за дарение“, които заедно с копие на вносната бележка се представят в канцеларията или библиотеката на ППМГ „Акад. Н. Обрешков“ – Бургас; Работно време: ПОНЕДЕЛНИК – ПЕТЪК от 09.30ч. до 17.30ч. от 13.08.2018 г. до 05.09.2018 г.

 

 

 • Български език и литература за 7 клас

Преподаватели:  Силвия Христова, Динка Стоянова, Теодора Пасева

Брой часове: 90 учебни часа (30 занятия по 3 учебни часа)

Такса:  900 лв. – заплаща се на две вноски:

І вноска – 450 лв. (заплаща се от 13.08.2018 г. до 31.08.2018 г.)

ІІ вноска – 450 лв. (заплаща се от 08.01.2019 г. до 13.01.2019 г.)

Забележка: Ако ученикът посещава два курса или има брат/сестра, посещаващ курс, организиран от Училищното настоятелство при ППМГ „Акад. Н. Обрешков“ – Бургас, ползва отстъпка в размер на 12,5% от стойността на курса и съответните вноски са:

І вноска – 450 лв. (заплаща се от 13.08.2018 г. до 31.08.2018 г.)

ІІ вноска – 337,50 лв. (заплаща се от 08.01.2019 г. до 13.01.2019 г.)

 

ЗАПИСВАНЕТО НА УЧЕНИК в курса се извършва в две стъпки:

 1. Внася се таксата за курса по банков път по сметката на Училищното настоятелство при ППМГ „Акад. Н. Обрешков“ – Бургас

СНЦОД – УН на ПМГ „Акад. Никола Обрешков“ – гр. Бургас

Банкова сметка

SOCIETE  GENERALE  ЕКСПРЕСБАНК

IBAN: BG62 TTBB 9400 1526 4608 19

BIC: TTBBBG22

Основание за внасяне: Дарение от името на …………………………………………..……………………

име и фамилия на ученика                                                                                                         

 1. Попълват се „Заявление за записване“ и „Договор за дарение“, които заедно с копие на вносната бележка се представят в канцеларията или библиотеката на ППМГ „Акад. Н. Обрешков“ – Бургас; Работно време: ПОНЕДЕЛНИК – ПЕТЪК от 09.30ч. до 17.30ч. от 13.08.2018 г. до 05.09.2018 г.

 

 

 • Български език и литература за 12 клас – подготовка за държавен зрелостен изпит

Преподаватели:  Силвия Христова, Динка Стоянова

Брой часове: 90 учебни часа (30 занятия по 3 учебни часа)

Такса:  900 лв. – заплаща се на две вноски:

І вноска – 450 лв. (заплаща се от 13.08.2018 г. до 31.08.2018 г.)

ІІ вноска – 450 лв. (заплаща се от 08.01.2019 г. до 13.01.2019 г.)

Забележка: Ако ученикът посещава два курса или има брат/сестра, посещаващ курс, организиран от Училищното настоятелство при ППМГ „Акад. Н. Обрешков“ – Бургас, ползва отстъпка в размер на 12,5% от стойността на курса и съответните вноски са:

І вноска – 450 лв. (заплаща се от 13.08.2018 г. до 31.08.2018 г.)

ІІ вноска – 337,50 лв. (заплаща се от 08.01.2019 г. до 13.01.2019 г.)

 

ЗАПИСВАНЕТО НА УЧЕНИК в курса се извършва в две стъпки:

 1. Внася се таксата за курса по банков път по сметката на Училищното настоятелство при ППМГ „Акад. Н. Обрешков“ – Бургас

СНЦОД – УН на ПМГ „Акад. Никола Обрешков“ – гр. Бургас

Банкова сметка

SOCIETE  GENERALE  ЕКСПРЕСБАНК

IBAN: BG62 TTBB 9400 1526 4608 19

BIC: TTBBBG22

Основание за внасяне: Дарение от името на …………………………………………..……………………

име и фамилия на ученика                                                                                                         

 1. Попълват се „Заявление за записване“ и „Договор за дарение“, които заедно с копие на вносната бележка се представят в канцеларията или библиотеката на ППМГ „Акад. Н. Обрешков“ – Бургас; Работно време: ПОНЕДЕЛНИК – ПЕТЪК от 09.30ч. до 17.30ч. от 13.08.2018 г. до 05.09.2018 г.

 

 • Биология и ЗО за 12 клас – подготовка за държавен зрелостен изпит

Преподавател:  Елена Станчева

Брой часове: 90 учебни часа (30 занятия по 3 учебни часа)

Такса:  900 лв. – заплаща се на две вноски:

І вноска – 450 лв. (заплаща се от 13.08.2018 г. до 31.08.2018 г.)

ІІ вноска – 450 лв. (заплаща се от 08.01.2019 г. до 13.01.2019 г.)

Забележка: Ако ученикът посещава два курса или има брат/сестра, посещаващ курс, организиран от Училищното настоятелство при ППМГ „Акад. Н. Обрешков“ – Бургас, ползва отстъпка в размер на 12,5% от стойността на курса и съответните вноски са:

І вноска – 450 лв. (заплаща се от 13.08.2018 г. до 31.08.2018 г.)

ІІ вноска – 337,50 лв. (заплаща се от 08.01.2019 г. до 13.01.2019 г.)

 

ЗАПИСВАНЕТО НА УЧЕНИК в курса се извършва в две стъпки:

 1. Внася се таксата за курса по банков път по сметката на Училищното настоятелство при ППМГ „Акад. Н. Обрешков“ – Бургас

СНЦОД – УН на ПМГ „Акад. Никола Обрешков“ – гр. Бургас

Банкова сметка

SOCIETE  GENERALE  ЕКСПРЕСБАНК

IBAN: BG62 TTBB 9400 1526 4608 19

BIC: TTBBBG22

Основание за внасяне: Дарение от името на …………………………………………..……………………

име и фамилия на ученика                                                                                                         

  1. Попълват се „Заявление за записване“ и „Договор за дарение“, които заедно с копие на вносната бележка се представят в канцеларията или библиотеката на ППМГ „Акад. Н. Обрешков“ – Бургас;

 

 1. Работно време: ПОНЕДЕЛНИК – ПЕТЪК от 09.30ч. до 17.30ч. от 13.08.2018 г. до 05.09.2018 г.

1-общи_условия_2018-2019

2-заявление_за_записване

3-ДОГОВОР_ЗА_ДАРEНИЕ_бланка

4-1 клас – обява_2018-2019

4-2 клас – обява_2018-2019

4-3 клас – обява_2018-2019

4-4 клас – обява_2018-2019

4-6 клас – обява_2018-2019

4-7 клас – обява_2018-2019

4-12 клас – обява_2018-2019