Австралийско математическо състезание

Съобщения

На 9 август, четвъртък, ще се проведе Австралийското математическо състезание в сградата на ППМГ „Акад. Н. Обрешков“.

Всички ученици трябва да са в сградата на гимназията в 9:30 часа.

Състезанието е на английски език.

Времетраенето за 3-6 клас е 60 минути, а за 7-12 клас е 75 минути.

Всички състезатели могат да ползват речник, като учениците от 3-6 клас могат да ползват и калкулатор.

За попълване на бланките състезателите ползват молив и гума.