Свободно място в VIII клас – профил „Природни науки“

Съобщения

РЕЗУЛТАТИ НА УЧЕНИЦИТЕ КАНДИДАТСТВАЩИ ЗА СВОБОДНОТО МЯСТО В VIII КЛАС- профил „Природни науки“

РЕЗУЛТАТИ

Поканен за записване е ученикът с входящ № 5872.


ППМГ „Акад. Никола Обрешков“ обявява свободно място за ученик/чка VIII клас – профил „Природни науки“ по  реда и условията за приемане на ученици след завършено основно образование  по Наредба 10 за организация на дейностите в училищното образование.

Необходими документи:

  1. Заявление до Директора на училището;
  2. Служебна бележка с резултатите от приемните изпити след седми клас;
  3. Копие от свидетелството за завършено основно образование.

Документи се приемат в канцеларията на училището всеки работен ден от 9:00 до 15:00 часа от 28.08. 2018 г. до 5.09.2018 г.