Родителски срещи

Водещи новини

Родителска среща за новоприетите ученици в  V и VIII клас ще се проведе на 13. 09.2018 г. (четвъртък) в сградата на гимназията от 18:00 часа, както следва:

V A клас –  304 стая

V Б клас –  306  стая

V В клас – 308  стая

VIII A клас –  101 стая

VIII Б клас – 102  стая

VIII В клас –  104 стая

VIII Г клас – 106  стая

VIII Д клас –  108 стая

VIII Е клас – 112  стая