ВАЖНО!

Без категория

Уважаеми родители,

В резултат на усилията на училищното ръководство и доклад на директора до Началника на РУО – гр. Бургас, министърът  на образованието и науката разреши допълнителен прием на ученици в V клас в съответсвие с изискванията на чл.50 ал.3 от Наредба №10 за организация на дейностите в училищното образование.

Според текста на чл. 50, ал.3 броят на приетите учници в V клас по държавен план-прием не може  да надхвърля 2% от броя на завършващите четвъртокласници в област Бургас. Броят на завършилите четвъртокласници в област Бургас е 4135 ученици, 2 % са 83 ученици. Ето защо поканени за записване бяха следващите 5 ученици в списъка на класираните ученци, както следва:

№140- 5266- ОТКАЗВА;

№ 043- 5160- ОТКАЗВА;

№ 127- 5253;

№ 139- 5265;

№ 142- 5268;

№ 183- 5345- ОТКАЗВА;

№ 066- 5183;

№ 040- 5157- ОТКАЗВА;

№ 159- 5289;

С уважение:

Красимир Стоянов

Директор