ПОКАНА

Без категория

УВАЖАЕМИ УЧЕНИЦИ,
От началото на новата 2018/2019 учебна година училището стартира нов проект по програма „Еразъм+“, Ключова дейност 2 – „Стратегически партньорства“, сектор
„Училищно образование“, проекти за „Партньорства за училищен обмен“ – КА229.
Заглавието на проекта е „Let`s Talk about Science“ като главен координатор е училище
от град Ченстохова, Полша.

Партньори в проекта са италианско училище и испанско училище.

Целия текст може да прочетете тук>>ПОКАНА