Technology creates more problems than it solves

Водещи новини

Technology creates more problems than it solves

Технологията създава повече проблеми, отколкото решава

На 12.10.2018 г в ППМГ се проведе общински кръг на  Националното състезание за речеви и комуникативни умения на английски език. Участниците изложиха своите възгледи по мотото на състезанието за 2018/2019 г.: Technology creates more problems than it solves.  Оценяваха  две комисии за две възрастови групи . Всички ученици се бяха подготвили  добре, но за съжаление само класиралите се на I- во място в групата си ще представят училището на областния кръг на състезанието на 18 октомври, а това са:
– От І-ва възрастова група (ученици от VI до VІII клас) Анжела Валериева Хараламбиева – VIII Д клас;

– От ІІ-ра възрастова група (ученици от IХ до ХI клас)  Станислав Галев Стаменов – XI Д клас.

Пожелаваме им УСПЕХ!