Поздравяваме Ви, за будните деца, които обучавате!

Водещи новини

Уважаеми г-н Стоянов,

Уважаема г-жо Илиева,

В навечерието на 01.11 – Денят на народните будители, от името на административните ръководители – председатели на Окръжен съд – Бургас, съдия Росица Темелкова и на Районен съд – Бургас, съдия Георги Иванов, Ви поздравяваме с празника! Събуждайте винаги знания и мъдрост в своите ученици!

Прилагаме снимки от Церемонията по отличаване на ученици, участвали в Конкурс за есе на съдебни теми и учители, активно работили в Образователната програма през учебната 2017/2018 г. Поздравяваме Ви, за будните деца, които обучавате! Ще се радваме срещите ни да продължат и през настоящата учебна година!

 

С уважение,

Соня Игнатова,

Експерт „Връзки с обществеността“

Окръжен съд – Бургас

Районен съд – Бургас