ХХVІ Национален ученически конкурс ,,Родолюбие”

Гордеем се с Вас, деца!

На 09.11. 2018 г. в град София се проведе церемония по награждаване на участниците в ХХVІ Национален ученически конкурс ,,Родолюбие”  под наслов „110 години независима България“ за учениците в страната и  българските общности в чужбина. Участниците в конкурса  показаха своите познания, тълкувания и оценки за събития и личности , като ги разгледаха на фона на европейските и световни процеси. От ППМГ ,,Ака. Никола Обрешков” с  реферати  участваха учениците Гергана Петрова- ХІ ,,В” клас в  направление: ВЕЛИКИТЕ БЪЛГАРИ с  тема ,,Акад. Никола Обрешков – един велик учен у когото туптеше истинско човешко сърце” и Ангел Тодоров- ХІ ,,В” клас в  направление: ЕДИНСТВО И МНОГООБРАЗИЕ  с тема ,,На крачка от смъртта: 75 години от спасяването на бълграските евреи от машината на Холокост”.      Авторитетното жури с председател проф. д-р Красимира Табакова присъди специална награда на ученика Ангел Тодоров за неговия реферат.

На церемонията присъстваха: зам. министър Таня Михайлова, д.ик.н. Янка Такева – председател на Обществен съвет на Национален клуб ,,Родолюбие”, Радостина Николова- главен експерт по история и цивилизации в МОН, членове на Национален клуб ,,Родолюбие”, началници на РУО в страната, представители на обществени организации, учители и ученици от страната.