КАСТИНГ

Без категория

На 20.12.2018 г. ( четвъртък ) ще се проведе кастинг за избор на нов мажоретен състав на училището.
Всички желаещи ученички от 7 до 10 клас включително са поканени да се явят.
Време: междучасието след 3 учебен час.
Място: физкултурния салон на гимназията.