Награда на Международната фондация „Св. св. Кирил и Методий“ за Динко Раднев

Водещи новини

От 01.04 до 05.04.2019 в Боровец се проведе пролетната конференция на Съюза на математиците в България. Ежегодно Международната фондация „Св. св. Кирил и Методий“ отличава учители от цялата страна за постиженията им през последните пет години. Тази година наградата беше връчена на нашия колега Динко Раднев.

Динко Раднев е дългогодишен учител в гимназията и ежегодно е ангажиран с подготовка на учениците за национални и международни състезания по математика и математическа лингвистика. Заедно с учениците си е участвал в изпълнението на проекти за работа с талантливи деца към „Американската фондация за България“ и Ротари клуб през 2006 г., 2007 г., 2008 г, 2009 г. 2010, 2011 и 2012 г. Участва и в проекта „Електронна академия на ПМГ-Бургас“ с теми „Задачи с параметри“, „Функции“ и „Делимост“. Член е на Националната комисия за Национални олимпиади и състезания. Председател е на СМБ – Бургас. Той е и учредител на „Фестивала на младите български математици“, който се провежда в гр. Созопол.

Дългогодишната му работата в ППМГ Бургас  е допринесла за налагането на гимназията като фактор в национален мащаб в областта на математиката, а в последните години и в областта на математическата лингвистика.

За нас е чест, че тази година наградата да бъде за учител от ППМГ, защото подкрепата на учители като Динко Раднев, съчетание на знания, харизма, активност и трудолюбие са инвестиция в бъдещето на децате ни!