ОЛИМПИАДА ПО АСТРОНОМИЯ

Без категория

ОТЛИЧНИ РЕЗУЛТАТИ НА НАШИ УЧЕНИЦИ НА НАЦИОНАЛНИЯ КРЪГ НА ОЛИМПИАДАТА ПО АСТРОНОМИЯ
ПРОВЕДЕН   НА 20 И 21 АПРИЛ В ГР. СТАРА ЗАГОРА

      Стефан Тодоров Иванов    – 12 клас –   лауреат, бронзов медал, включен в националния отбор за участие в международната олимпиада по астрофизика
     Любомир Бойков Шойлев – 12 клас –  лауреат,включен в националния отбор за участие в международната олимпиада по астрофизика      Георги Паскалев Апостолов – 9 клас  –   класиран за подборен кръг за участие в международна олимпиада по астрономия

      Константин Косев Кръстев  – 8 клас  –  класиран за подборен кръг за участие в  международна олимпиада по астрономия

     Престижно представяне и на останалите ни участници в олимпиадата:
     Кристиян Емилов Минчев – 11 клас
     Стилиян Дянков Георгиев, Цветелина Бистрева Илиева, Русана Георгиева Тончева, Денислав Орлинов Тащан, Станислав  Златинов Стаматов – ученици от 8 клас