Курсове 2019/2020 година

Без категория

УВАЖАЕМИ УЧЕНИЦИ И РОДИТЕЛИ

За учебната 2019/2020 година Училищното настоятелство при ПМГ “Акад. Н. Обрешков“ гр. Бургас организира следните обучителни курсове:

!!! Групите на г-жа Йовка Николова в 3 клас и в 4 клас са запълнени.