НАЦИОНАЛНИ ОЛИМПИАДИ

Съобщения

НАЦИОНАЛНА ОЛИМПИАДА ПО ИНФОРМАТИКА

ОБЛАСТЕН КРЪГ – 15.02.2020 г.