147 години от обесването на Васил Левски

Без категория

На 18.02.2020г. в Зала за тържества в ППМГ ,,Акад. Никола Обрешков” се проведе среща с представители на   сдружение „Българска история“.

Създадено през 2012 г.от  двама дванадесетокласници ,то си поставя като основна задача популяризирането на българската история .Сдружението  работи в посока съхраняване на историческата памет, засилване на националната гордост, възраждане на забравени личности и епизоди от близкото и далечно минало.

Инициатори за срещата бяха ученици от 11.б клас. Присъстваха 11.б, 11.г, 10.а и 10.д класове.

В своята беседа г-н Иван Кънчев акцентира не просто върху живота на Апостола, но най-вече върху силата на неговите идеи за “чиста и свята република”, цялата му философия за държавата и нейното функциониране, която по своята същност е изключително демократична и дори революционна за своето време. Левски оставя след себе си много писма и прокламации, в които излага своите възгледи за равноправието между хората, за правата и свободите, законността и толерантността. Чрез представения филм учениците още веднъж си припомниха историята на неговата дейност и значимостта й, пряко рефлектирала в съзнанието на българите, резултатът от което се вижда в избухването на Априлското въстание и последвалата след него Руско-турска освободителна война. 

В хода на дискусията учениците осъзнаха колко голяма роля може да има една личност и как тя може да влезе във времето,  да задвижи своето време и дори да го обърне.