Резултати МС „Акад. Никола Обрешков“

Без категория

Награждаването на победителите ще е на 5 март. 

От 12:45 за учениците от 1 до 4 клас

От 13:15 за учениците от 5 до 7 клас.

!!! Днес (28.02.2020 г. ) след 16:00 часа ще бъдат изнесени и резултатите от състезанието по информатика.