Искам да съм кмет!

Водещи новини

На 25.02.2020 г. в  Зала за тържества на Профилирана природоматематическа гимназия ,,Акад. Никола Обрешков” се състоя дискусия на  тема ,,Искам да съм кмет!”, организирана от Клуб ,,История, памет и настояще”. Участниците от 12 клас и 10 ,,в” и 10,,е”  разискваха върху функциите на кмета и неговите заместници, посочиха положителните тенденции в развитието на Бургас, откроиха някой проблеми и как те виждат бъдещето на родния си град.

   В дискусията се включи г-н Тодор Стамболиев – Омбудсман на община Бургас. Той изказа задоволство от знанията на  участниците и посочи, че към името на клуба може да се добави и ,,БЪДЕЩЕ”, тъй като учениците имат виждания и за бъдещето на Бургас.  

Ръководителят на Асоциация Бургаски младежки парламент- г-жа Новакова, поздрави участниците в дискусията за активната гражданска позиция,  за позитивното отношение към местните институции и проявената критичност. Тя пожела на участниците след завършването на образованието си да се завърнат и да работят за своя град.

 Директорът на ППМГ ,,Акад. Никола Обрешков” – г-н Красимир Стоянов сподели с учениците предстоящите проекти  за развитието на гимназията.