Важни срокове за четвъртокласниците

Съобщения

Уважаеми родители,
Ако децата ви учат в IV клас и имате желание те да кандидатстват за ученици в ППМГ „Акад. Н. Обрешков“ – Бургас за учебната 2020/2021 година, трябва да знаете, че те ще се класират въз основа на:

  1. Резултата от „Пролетните математически състезания за ученици от IV клас“ – 28.03.2020 г.;
  2. Резултата от математическото състезание „Млади таланти“ – 09.05.2020 г.
  3. Резултата от Националното външно оценяване по математика – 28.05.2020 г. – провежда се в училищата, където учат учениците през 2019/2020 учебна година;
  4. Успеха от учебните предмети, изучавани в задължителни и избираеми учебни часове от удостоверението за завършен начален етап на основно образование, превърнат по скала в точки;

Училищното настоятелство но ПМГ – Бургас, съвместно с методическото обединение по математика в гимназията, организира тренировъчни състезания по математика за четвъртокласници, както следва:
на 07.03.2020 г. по формата на Пролетните математически състезания.
на 11.04.2020 г. по формата на състезанието Млади таланти, на което ще бъде отделено времето от 60 минути за работа по първи модул и от 120 минути за работа по втори модул.

Цялото съобщение може да прочетете тук >>