Важно за четвъртокласниците!

Съобщения

Уважаеми родители,

Обявената грипна ваканция е от 3 до 6 март (включително), което не налага отмяна на предвиденото за 7 март 2020 г. тренировъчно състезание по математика за четвъртокласници.

Участието в състезанието НЕ Е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО. То би помогнало на децата да проверят своите знания, да свикнат с изпитната обстановка и времето, определено по регламент за състезанието. Резултата от него НЕ ОКАЗВА влияние за предстоящото им кандидатстване за ППМГ-Бургас.

Ако прецените, че за детето ви ще е полезно да участва в това тренировъчно състезание, то записването за участие ще се извършва на 4 и 5.03.2020 г. в библиотеката на ППМГ-Бургас от 8:30 часа до 17:30 часа. При записването си всеки участник ще получи входящ номер, чрез който ще може да провери разпределението си по зали и резултата си от състезанието.