СЪСТЕЗАНИЕ ЗА IV КЛАС!

Без категория

Уважаеми родители и ученици,

Във връзка с националната грипна епидемия от 06.03.2020г до 11.03.2020г включително, обявена със заповед РД-01-114/05.03.2020г на Министъра на здравеопазването г-н Кирил Ананиев, се отменят провеждането на тренировъчното математическо състезание за ученици от IV клас, предвидено за 7 март 2020 г. и обучителните курсовете към УН на ПМГ, предвидени за 7 и 8 март 2020 г.

Новата дата за провеждане на тренировъчното математическо състезание за ученици от IV клас е 14 март 2020 г. с начален час 9:00 часа.

В периода от 10 до 12 март 2020 г. (вкл.) в библиотеката на ППМГ „Акад. Н. Обрешков“ Бургас, с работно време от 8:00 часа до 17:00 часа, ще се приемат заявления за участие в Пролетното математическо състезание за ученици от IV клас, което е задължителен елемент в класацията за прием на ученици в V клас на ППМГ „Акад. Н. Обрешков“ Бургас за учебната 2020/2021 година. Необходими документи: Съобщение, Заявление за участие, Декларация за информираност и съгласие

В същия период ще имате възможност да потвърдите или откажете участие в тренировъчното математическо състезание на 14.03.2020 г. Участието в състезанието НЕ Е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО. То би помогнало на децата да проверят своите знания, да свикнат с изпитната обстановка и времето, определено по регламент за състезанието. Резултата от него НЕ ОКАЗВА влияние за предстоящото им кандидатстване за ППМГ-Бургас.