ПРОЛЕТНО МАТЕМАТИЧЕСКО СЪСТЕЗАНИЕ – ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕ

Водещи новини

Уважаеми родители,

Във връзка с подаване на Заявление и Декларация за информираност и съгласие за участие на Вашето дете в Пролетно математическо състезание за ученици от IV клас, ви уведомяваме, че е необходимо да попълните онлайн формуляра:

https://forms.gle/Vuw7RARC2stdB4edA

Той ще е активен до 16.03.2020 г. (вкл.).

До 23.03.2020 г. ще получите на e-mail входящия номер, с който е регистрирано Вашето дете за участие в Пролетното математическо състезание за ученици от IV клас.

Всички, които са подали заявление на 10.03.2020 г. в библиотеката на ППМГ „Акад. Никола Обрешков“ няма нужда да попълват онлайн формуляра. Полученият входящ номер е актуален.

Своевременно ще бъдете информирани за настъпили нови обстоятелства.