УЧЕБЕН ПРОЦЕС

Водещи новини

Уважаеми родители,

Отправяме към Вас апел, ако детето Ви е болно, недоизлекувано или има дори слаби симптоми на респираторно заболяване, нека да не идва на училище. Домашното му лечение ще бъде в полза не само на него, а и на неговите съученици, които няма да бъдат излишно подложени на риск от заболяване.

Здравето на децата е най-важното и само общите ни усилия ще го опазят.

Напомняме Ви, че в съответствие със заповед №615/ 09.03.2020 г. на кмета на Община Бургас, наше задължение е болни, недоизлекувани или ученици със симптоми на остри респираторни заболявания да бъдат отстранявани от учебния процес.

Красимир Стоянов

Директор