УСПЕШЕН СТАРТ В ЖИВОТА!

Гордеем се с Вас, деца!

Уважаеми зрелостници,

Удари последният звънец! Днес вие завършвате ППМГ „Акад. Никола Обрешков“ и започвате да учите в училището на живота. В него няма текущи, срочни и годишни оценки, но има много предизвикателства. Аз съм убеден, че със знанията и уменията, които сте придобили в училищното образование, вие ще се справяте успешно с тях.

Има и много изпитания – най-вече на нравствените общочовешки ценности – на човечността и добротата, на толерантността и уважението към другите. Не забравяйте никога, че освен писаните закони, наредби и правилници има и неписани човешки закони и правила.

Благодаря ви, че в тежката обстановка, в която се намира в момента българското общество, вие проявихте разбиране и високо чувство за отговорност при обучението в електронна среда!

Благодаря ви за човечността и благородството, които проявихте в дарителските акции, които бяха инициирани!

Скъпи зрелостници!

Вие не заслужавате виртуални церемонии на изпращане. Ето защо от мое име и от името на вашите преподаватели, поемам ангажимента да направим едно истинско празнично изпращане, когато условията позволят това.

Скъпи колеги,

Благодаря ви, че напътствахте нашите възпитаници, че полагахте грижи за тяхното израстване като достойни личности и хора!

Пожелавам ви на добър час и до скоро виждане!

С уважение,

Красимир Стоянов

Директор

ДИРЕКТОР