„Математика за всеки“

Водещи новини

Уважаеми родители,

На 28 юни 2020 г. в сградата на ППМГ „Акад. Н. Обрешков“ – Бургас ще се проведе състезанието „Математика за всеки“ за ученици от IV клас.

Това състезание е включено в регламента за държавен план-прием в V клас за учебната 2020/2021 година на ППМГ „Акад. Н. Обрешков“ – Бургас.

Заявление за участие се подава онлайн, попълвайки формуляра

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdahf7aJuuUkRFkQXMLfPwqc3lBlpTNAt99ahTQGNvgy04_zA/viewform?usp=sf_link

който ще бъде активен до 19:00 часа на 24.06.2020 г.

До 19:00 часа на 25.06.2020 г., на електронната поща, посочена във формуляра, ще ви бъде изпратен входящия номер на детето, чрез който ще проследите стаята, в която е разпределено за участие в състезанието, а в последствие и резултата му от състезанието.

ВАЖНО:  Заявление за участие се подава само от учениците, които НЕ са били записани за Пролетното математическо състезание, което щеше да се проведе на 28.03.2020 г.

Всички ученици, които са били записани за участие в Пролетното математическо състезание, вече имат издаден входящ номер, който е от вида ПМС-000 (състои се от буквите ПМС, тире и три цифри). Чрез този входящ номер ще може да се проследи стаята, в която е разпределено детето за участие в състезанието, а в последствие и резултата му от състезанието.

Разпределението по стаи на участниците в състезанието „Математика за всеки“ ще бъде публикувано в сайта на гимназията на 27.06.2020 г. след 17:00 часа.

Явяването на състезанието „Математика за всеки“ ще бъде с документ за самоличност на ученика със снимка и печат на училището – например ученическа лична карта, ученическа книжка, задграничен паспорт и т.н.

Приложения:

  1. Данни, необходими за попълване на формуляра:
  2. Декларация за информираност и съгласие:
  3. Регламент за организиране и провеждане на математическото състезание за ученици от IV клас „Математика за всеки“:
  4. График на дейностите по реализиране на държавния план-прием в V клас за учебната 2020/2021 година на ППМГ „Акад. Н. Обрешков“ – Бургас:

При необходимост: телефон за връзка 0879 819 309 Красимира Димитрова.