Гордеем се с вас, скъпи ученици!

Гордеем се с Вас, деца!

Петък  12.06.2020 беше ден изпълнен с емоции. Министерството на образованието публикува резултатите от ДЗИ 2020.

Щастливи сме от успеха на нашите ученици!

Предмет Явили се ученици Среден успех Пълни шестици
БЕЛ 158 5.33 3
Втори задължителен ДЗИ
Математика 106 5,66 32
Английски език 32 5,71 4
История 1 6,00 1
Биология и ЗО 10 5,80 4
Философски цикъл 5 5,30
География и икономика 2 4,71
Химия и ОС 1 6,00 1
Немски език 1 4,35
Трети избираем ДЗИ
Математика 1 5,82
Английски език 1 5,75
Руски език 1 6,00 1
Химия и ОС 1 6,00 1
Физика и астрономия 3 5,67 2

Някои от учениците са с впечатляващи резултати:

Петър Петров Чонгов е получил три пълни шестици по БЕЛ, Математика и Физика.

Константина Стефанова Лазова е получила 2 пълни шестици по БЕЛ и Математика.

В 12А клас всичките 26 ученици са се явили на ДЗИ математика и са оценени с 15 пълни шестици и среден успех ОТЛИЧЕН 5,91.

Половината от всички наши ученици са получили стипендия от МОН за постигнати високи резултати.

Гордеем се с вас, скъпи ученици! Вашите постижения са истинска инвестиция в бъдещето!