На вниманието на зрелостниците!

Съобщения

Уважаеми зрелостници, може лично да се запознаете със своите оценени изпитни работи – на 18.06.2020 г. , 19.06.2020 г. и 22.06.2020 г. , от 9,00 часа до 15,00 часа в компютърна зала № 5 на І етаж на гимназията в присъствието на членове на Училищната зрелостна комисия – компютърни специалисти.

Зрелостниците, които желаят да се запознаят лично с оценените си писмени работи, представят документ за самоличност. За зрелостниците, които се запознават с изпитните си работи, се води списък. В списъка зрелостниците полагат подписа си, че са се запознали с изпитните си работи.

Влизането в компютърна зала № 5 да става по един при спазването на противоепидемичните изисквания.

Категорично е забранено да се снимат изпитните работи.