Благодаря Ви, млади хора с активна гражданска позиция!

Гордеем се с Вас, деца!

  Проект ,,Дни в памет на жертвите на Холокост и  социалната справедливост” разработен и реализиран в периода от 01.02.2020 г. – 01.06. 2020 г. приключи с издаването на сборника  ,,Ние сме на тази земя, за да се обичаме“.

  В него са публикувани разкази за спасители и спасени в годините на Холокост. Водени от желанието да разкрият все още неразказаната напълно история на българските евреи и техните спасители  в своите творби участниците  в проекта получиха възможност  да съпреживеят различни лични истории от времето  на  Холокоста.  

  Сборникът е богато илюстриран с  картини от две изложби – на ученици включили се в проекта и международната изложба организирана от TOLI – Ню Йорк.

   Проектът е изцяло финансиран от ИНСТИТУТА ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ХОЛОКОСТА И ПРАВАТА НА ЧОВЕКА ,,ОЛГА ЛЕНГИЕЛ” – Ню Йорк.

  Благодаря на всеки участник в проекта  за  желанието, отговорното отношение и активната гражданска позиция, допринесъл за реализирането на целите на проекта.

  Откривайте миналото, съхранете паметта в името на вашето бъдеще!

  Веселка Бъклева

старши учител по история и цивилизации